Herplaatsen

Dieren herplaatsen in adoptiegezinnen.

Gelukkig zijn er nog mensen die bewust kiezen om een senior of een “probleemdier” een goede thuis te geven. Het zijn dierenvrienden die een dier willen helpen zonder daarbij rekening te houden met eigen voordeel. Als je zo’n dier adopteert dan mag je niet egoïstisch zijn; de juiste drijfveer is dat je een dier wil helpen en je moet zelfmedelijden kunnen bannen. Als je er zo over denkt dan haal je een schat van een gezinslid in huis want nog veel meer als andere dieren zijn zij enorm dankbaar en dat zal je weten. Uiteraard wordt alles uitgebreid besproken met de kandidaat adoptant zodat men weet waar hij of zij aan begint en waar men  mogelijk zal voor komen te staan.

Wil je een jonger dier adopteren?  Kijk dan eens onder de rubriek “rechtstreekse plaatsingen” die we in het leven hebben geroepen om zoveel mogelijk dieren te behoeden van de stress van  tijdelijke opvang in een asiel.