Sensibiliseren

Mensen sensibiliseren rondom veel voorkomende dierenproblematieken

In het bijzonder doelen we hier op het promoten van sterilisatie bij poezen teneinde het leed in de toekomst te beperken. U vindt alle uitleg hierover onder zwerfpoezen.

Ook willen we mensen de waarde bijbrengen van een dier: m.a.w. wat kan een dier betekenen in uw leven. Vaak is de afkeer t.o.v. een dier te wijten aan een misvatting. Vooral kinderen verantwoord leren omgaan met dieren is hier een belangrijk aspect.

Mensen die een probleem hebben met het houden van dieren proberen we met raad en daad bij te staan. Dit behelst zowel praktische complicaties zoals verhuis, hygiëne,... als gedragsproblemen.