Belangrijk om weten

21/05/2014: Wat een dankbaarheid!

Het idee om de poezenspeeltuin uit te breiden met een waterpartij groeide al lang en drong zich op met de komst van het mooie weer. In Brecht stond een waterton met een pompje alsook drie bollen waarover water gutste; het waren de ideale drinkplekken voor de spinners want wat is er mooier dan lopend water.

Nee hoor, poezen hebben geen angst van water! Ze zullen er niet in gaan zwemmen maar ermee spelen des te meer! Maandag zijn we gestart aan het huzarenwerkje nadat we in het weekend de plonsvijver voor de varkens hadden gemaakt.  We hadden de smaak te pakken!

Over beide projecten mogen we erg tevreden zijn van het resultaat als we zien hoe er al direct van genoten wordt. Althans wat de poezenvijver betreft dan toch. De varkens laten hun appreciatie nog even achterwege; het duurt bij hen altijd wat langer voordat ze het ontdekken...

De poezen daarentegen zitten er met hun neus bovenop. Tijdens de werkzaamheden mochten we al rekenen op het kritische verdict van ondermeer Shujaa, Max, Louise, Pedro enz. Eens we 's avonds de plaats verlieten, volgde de inspectie door de bangere bewoners. Vanavond genoten we al direct de goedkeuring van een viertal bewonertjes die alles afliepen en her en der het water proefden als kwaliteitstest... Dat is genieten! Wacht tot het aangeplant is: dan kunnen ze heerlijk luieren aan het water. Dat is pas Zennnnn...

De eerste foto's zijn van de plonsvijver voor de varkentjes gevolgd door de opbouw van de waterpartij voor de poezen.

03/05/2014: Dubbele tegenslag

Door het noodgedwongen aflassen van de quizavond wegens ziekte van de quizmaster rateren we nu uiteraard de inkomsten van dit evenement.  Gezien Het dierenthuisje geen enkele vorm van subsidie ontvangt zijn de evenementen van erg groot belang.

De opbrengst van de quizavond was op voorhand reeds voornamelijk voorbestemd voor de aanschaf van een voorraad malse voeding en ander lekkers waaronder poezenmelk en snoepjes gezien we zo goed als zonder zaten. Daar bovenop komt dat op korte tijd heel wat medische ingrepen moesten gebeuren én dat er heel wat nieuwe bewoners zijn toegekomen die voor extra kosten zorgen. Dat is dus meer dan één dikke streep door de rekening!

We doen nu ons uiterste best om zoveel mogelijk inzamelingen te houden bij dierenspeciaalzaken zodat we toch wat eten bijeen krijgen. Verder denken we na over een plaatsvervangend evenement of actie dat we op korte tijd kunnen organiseren wat dan weer niet evident is terwijl we nog zoveel werk hebben met de aanpassingswerken aan de nieuwe Thuis.

In tussentijd doen we graag een oproep om een bijdrage voor voeding.  Elke euro vertegenwoordigt meer dan één blik voeding en we verbruiken dagelijks zo'n 20 blikken. 20€ is dus gelijk aan 1 dag lekkers. Schenk je liever eten dan geld, dan is er eventueel de mogelijkheid om via Zooplus te bestellen en rechtstreeks te laten leveren op het adres van Het dierenthuisje. Als je die bestelling dan ook nog plaatst via de link op de frontpagina van onze website dan krijgen we daar van Zooplus nog een extra percentje op. Dan heb je twee keer geholpen!  Wil je weten wat onze spinners zoal graag eten, kijk dan hier

Alle originele ideeën om wat extra centen te vergaren om deze onverwachte tegenslag op te vangen, zijn van harte welkom!

27/01/2014: Bijbenen...

We naderen inmiddels het einde van januari; dat wil zeggen dat we effectief een half jaar aan het werken zijn aan de verbouwingen van de nieuwe Thuis. Daarbij kwamen zoveel extra administratieve beslommeringen dankzij de Belgische bureaucratie zodat we even alle gangbare administratie op een lager pitje moesten zetten.  Door de verhuis en de stress die dit voor de bewonertjes meebracht hebben we ook bewust zo weinig mogelijk nieuwkomers opgevangen in die periode. Ze zouden niet geweten hebben waar te kruipen met al die drukte.

Het wordt echter de hoogste tijd dat we terug op volle kracht kunnen gaan draaien en dan vooral wat betreft de opvang van kansarme dieren die op Het dierenthuisje rekenen.

Met enige opluchting kunnen we hier melden dat het ledenblad ondertussen gedrukt werd en klaar ligt om verzendklaar te maken wat eerstdaags zal gebeuren. Voor de peters en meters van onze bewonertjes stelden we een extra katern op die bijgevoegd wordt.  Ook de administratie van de lidkaarten hebben we kunnen bijwerken zodat deze eveneens eerstdaags in de bus zullen vallen bij onze trouwe leden.

Vervolgens hebben we de website aangepakt: vooral de rubriek van de dieren ter adoptie was niet meer helemaal up to date. Die hebben we nu bijgewerkt zodat er een aantal verschuivingen zijn gebeurd: zo kan je lezen hoe Tigra en Bhumi zich verzekerd hebben van een plekje onder de vaste bewoners en hoe mooi de toekomst er uitziet voor Pooh.

Eerstdaags proberen we de verhalen van onze vaste bewonertjes ook bij te werken. Een vrijwilliger heeft haar tanden gezet in de Engelse vertalingen zodat ook de Engelse site terug leven zal worden ingeblazen.

Stilaan moet alles zo terug bijgewerkt geraken. Daarnaast werken we natuurlijk nog alle dagen hard door aan de loods die nu echt vorm krijgt. Nog enkele dagen en de watertoevoer zou ook klaar moeten zijn wat weeral een grote vooruitgang zal zijn. Voor de afwerking van de loods en het plaatsen van de buitenrennen is nog altijd hulp welkom!  Pas als de loods helemaal klaar is,kunnen we terug op volle toeren gaan draaien wat betreft de opvang van dieren. Zie je het zitten om te plamuren, te schilderen of op te kuisen dan is jouw hulp heel welkom! Maar ook voor het plaatsen van Gyproc wanden, enkele ramen en schuifdeuren alsook verlichting enz... zijn handige helpers heel welkom.

We hopen dat de werken aan de loods snel beëindigd kunnen worden want heel wat sukkeltjes wachtehn erop. 

01/01/2014: 2014 in met goede moed

Zonder twijfel is 2013 een jaar geweest met vele ups en downs; een lach en een traan...

Heel wat watertjes en diepe sloten werden doorgezwommen om te komen tot een schitterend resultaat: een eigen plek voor Het dierenthuisje. Dat het geen simpele onderneming is, was uiteraard te verwachten. Elke verhuis brengt heel wat met zich mee; laat staan ééntje waarbij zoveel bewoners gemoeid zijn. Stuk voor stuk erg gevoelige individuën die niet begrijpen waar dat allemaal goed voor is...

Als bezielers beseffen we maar al te goed dat het niet alleen van ons enorm veel eist. We hebben veel beroep moeten doen op vrijwilligers, donateurs enz. en moeten dat nog steeds verder zetten want we zijn er nog niet niettegenstaande er al heel veel werk verzet is.

We weten ook dat we op administratief gebied tijdens de drukte van de verbouwingen en verhuis heel wat minder gepresteerd hebben zodat mails vaak dagen onbeantwoord bleven en het ledenblad later in de bus viel. Ook het laatste ledenblad van 2013 zal enkele weken later arriveren maar belofte is wel dat het komt!

Bij deze willen we iedereen een fijn 2014 wensen en zeggen we nogmaals dank aan alle dierenvrienden die het mee mogelijk maakten dat Het dierenthuisje een veilige Thuishaven gevonden heeft. 

09/12/2013: Frustraties bij verhuis

Sinds de overhaaste verhuis vorige week op maandag en dinsdag van de poezen omwille van het gebrek aan voldoende hulp in Brecht zijn de frustraties en wanhoop opgelopen. Tot onze spijt is er niet voldoende in paraatheid gebracht om de dieren op een rustige manier te huisvesten. De loods die voor een groot deel onderdak moet bieden aan de bangere bewoners die niet binnenshuis durven te komen, was niet klaar en dat zorgt voor miserie. Ook de aanbouw is niet in orde want er is zelfs nog geen plafond. Daarenboven loopt de levering van de verwarming alles behalve naar wens wat maakt dat de dieren het nu moeten stellen met petroleumvuurtjes die het niet voldoende kunnen opwarmen. Ellende troef dus voor die lieverds die van ons heel anders gewend zijn.

Gelukkig is er een groep van gelukkige spinners die het erg naar de zin hebben en erop los spelen en crossen maar het doet ons hartzeer om te zien hoe traag de werken opschieten die moeten zorgen dat ook de bangere bewonertjes kunnen genieten. Momenteel zien we ze enkel over en weer schieten in het donker want overdag durven ze haast niet te bewegen. Donald, de aidskater die dagelijks verzorging nodig heeft, hebben we niet eens meer gezien en dat doet ons enorm pijn. We kunnen niet gaan zoeken want dan jagen we hen nog meer op met alle gevolgen vandien. De werken zorgen immers ook voor veel lawaai en angst zodat we trachten om verder zoveel mogelijk rust te bieden. Het komt er dus op aan om op een dag zoveel mogelijk werk te verrichten zodat de werken beter vorderen en de stresstijd zo kan ingekort worden, maar dat lukt echt niet met de harde kern van 8 paar helpende handen.

Zowel de loods als de snoezelruimte moeten DRINGEND afgewerkt worden. Dat de verhuis gepaard gaat met stress voor de dieren is niet uit te sluiten maar we kunnen het wel minimaliseren en dat is enkel en alleen mogelijk als er VEEL hulp komt. Daarom doen we hier een oproep aan elke dierenvriend die begaan is met onze bewoners om -al is het maar een halve dag- te komen helpen.

Woensdag 11 december zal er in Brecht gewerkt worden om alle overige chalets af te breken en over te brengen want ook die zijn nodig om hen geborgenheid te kunnen bieden. Ook daar kan het werk alleen maar op één dag gedaan geraken als we op veel hulp kunnen rekenen.

Het ergste is dus helaas niet achter de rug zoals blijkbaar vele mensen de verhuis interpreteren; naarmate de koude en de Kerst nadert wordt het alleen maar triester. Er is nog veel werk aan de winkel om allereerst al de huidige bewoners zich goed te laten voelen. Dan zwijgen we nog over de vele dieren die staan te wachten op dringende opvang die we nu zeker niet kunnen helpen. Daar MOET verandering in komen want zo mag het niet blijven duren.

Verder doen we nog een extra oproep om deel te nemen aan de actie "Music for live". Het dierenthuisje heeft het voorrecht deel te mogen nemen dankzij één van de leden die ons voordroeg. Zij heeft nu een wafelactie gestart die we zo snel mogelijk op de website zullen plaatsen. Je kan ze alvast bekijken op onze facebookpagina.

We hopen dat er nog acties mogen volgen van dierenvrienden die Het dierenthuisje willen helpen door zelf iets te organiseren. Hoe klein- of grootschalig ook... alles is héél welkom!

Wil jij de dieren ook terug zien genieten? Help ze dan aub door de handen uit de mouwen te steken.