Via het dierenthuisje

In dit geval adopteert u een dier dat opgevangen is bij Het dierenthuisje. Het kan gaan om een vondeling, een afgestaan of een achtergelaten dier. Alle dieren die bij ons toekomen worden onderzocht door onze dierenarts zodat we een eerste beeld hebben van zijn of haar gezondheid.

Aangezien wij een opvang zijn voor senioren en medische problemen zullen het ook vooral zo’n dieren zijn die je hier ter adoptie kan vinden. Gezien wij echter gedurende meer dan acht jaar ook jongere dieren hebben geplaatst en deze steeds geplaatst worden met een adoptiecontract dat vermeld dat de dieren terug bij ons welkom zijn als de eigenaar door omstandigheden niet meer voor het dier kan zorgen kan het gebeuren dat er per uitzondering ook gezonde jonge dieren ter adoptie worden aangeboden.  Een andere mogelijkheid is dat een dier erg ziek is bij aankomst maar dat deze ziekte van voorbijgaande aard was; ook dan kan het gebeuren dat er een dier ter adoptie aangeboden worden dat eigenlijk niet direct bij onze doelgroep hoort.

Een dier wordt pas ter adoptie geplaatst op de site op het ogenblik dat we het karakter kennen en zeker weten dat hij of zij kan verhuizen. Soms staat er een datum bij vermeld als het dier niet dadelijk kan vertrekken wegens ziekte, zogende kittens, of...

Het voordeel is dat we van een volwassen poes het karakter prima kunnen omschrijven zodat misplaatsingen kunnen voorkomen worden. Dit is zeker van belang als de kandidaat adoptant reeds een dier in huis heeft of als er specifieke verwachtingen zijn. Zo kan het de bedoeling zijn om het dier binnen te houden. Dan is het erg belangrijk om het karakter en de noden van het dier te kennen. De meeste dieren zijn ook reeds gewend aan de aanwezigheid van honden en soortgenoten door onze manier van huisvesten.

Sommige dieren zal u zowel onder rubriek "ter adoptie" als "inwoners" aantreffen. Zij worden aanzien als vaste inwoners die hier hun dagen mogen slijten, maar vaak hebben ze nood aan meer aandacht dan wij hen kunnen geven. In zo'n geval willen we hen uiteraard de kans op een knusse thuis niet ontnemen. Maar vooral dit zijn dieren voor échte dierenvrienden met een groot hart voor sukkeltjes. Behoor jij tot die categorie dan kan je zeker ook eens kijken onder de rubriek "inwoners" want sommige dieren komen zeker nog in aanmerking om te verhuizen mits de juiste instelling.

Het kan voorkomen dat een dier tijdelijk in een pleeggezin verblijft.  In dit geval maken we voor jou een afspraak met de vrijwilliger in kwestie om ter plaatse kennis te gaan maken.

Verder verloopt de adoptie met een adoptiecontract zoals tevens vermeld in "hoe adopteren". Lees deze tekst zeker even door alvorens contact met ons op te nemen. Zo ben je alvast op de hoogte van enkele zeer belangrijke wetenswaardigheden en van onze werkwijze.